Port Lotniczy PLL LOT Koszalin (EPKO Zegrze Pomorskie)

Lotnisko w Zegrzu Pomorskim zostało uruchomione na koniec kwietnia 1957 roku. Pierwsza linia sezonowa na trasie Koszalin-Warszawa-Koszalin działała od 2 maja do 30 listopada 1957 roku oraz od 15 czerwca do 15 września 1958 roku. Później nastąpiła kilkuletnia przerwa i ponowne uruchomienie tej linii nastąpiło 16 czerwca 1965 roku. Linia od tego czasu funkcjonowała już w trybie ciągłym. W kolejnych latach zostały uruchomione cztery sezonowe linie: z Krakowem (28.06.1967r.), z Katowicami (02.05.1969r.), z Wrocławiem (30.06.1969r.) i z Rzeszowem (04.09.1972r.).

Równocześnie z funkcjonowaniem lotniska w Zegrzu Pomorskim myślano o jego nowej samodzielnej lokalizacji. W latach 60-tych Warszawskie Biuro Studiów i Projektu Transportu Drogowego i Lotniczego przeprowadziło poszukiwania terenu pod budowę portu lotniczego w pobliżu Koszalina. W grę wchodziły: Jamno, Łazy i Węgorzewo Koszalińskie. W 1971 roku myślano również o lotnisku na pływającej wyspie na Jamnie. W każdym przypadku odrzucono je ze względu na ukształtowanie terenu oraz trudne warunki hydrologiczno-geologiczne.

Na początku funkcjonowania lotniska linie obsługiwały samoloty LI-2 i DC-3 (1957-1958), które zabierały na pokład około 20 pasażerów. W latach 1965-1971 wprowadzono samoloty IŁ-14, zabierające 30 pasażerów - samoloty śmigłowe, dwusilnikowe (silniki tłokowe o budowie gwiazdy z paliwem napędowym w postaci benzyny) a następnie AN-24 - samoloty radzieckie, napędzane dwoma silnikami turbośmigłowymi na typowe paliwo "nafta", które zabierały na pokład 52 pasażerów. Zmiany te skróciły czas trwania lotu z Koszalina do Warszawy ze 110 minut do 75. W kolejnych latach razem z AN-24 obsługiwały regularne loty również samoloty typu IŁ-18. IŁ-18 to samoloty czterosilnikowe, turbośmigłowe zabierające na pokład 104 pasażerów. Ostatnie które latały z PLL LOT Koszalin, były to samoloty typu TU-134 (wprowadzone w 1976r.) z dwoma silnikami odrzutowymi, zabierające na pokład 76 pasażerów. Na lotnisku lądowały również TU-154, które latały z żołnierzami na misje wojskowe.

Pierwszym Kierownikiem Portu został Jan Kawiak, który pełnił tą funkcję przez trzy lata. Biuro PLL LOT w Koszalinie powstało w 1967 roku przy dawnej ul. Świerczewskiego 11/15. Wcześniej znajdowało się na dworcu PKP. Biuro w tym czasie prowadziła Irena Klimczak, a pierwszymi mechanikami byli: Mejer Milan, Jocek Ryszard, Świnoga Józef i Klaus Stanisław. Naczelnikami Portu w Zegrzu Pomorskim byli: Ryszard Szybinski, Zdzislaw Kosciukiewicz, Slawomir Janus i Kazimierz Grochowski.

Pasażerski port lotniczy zaorganizowany był na terenie lotniska wojskowego i korzystał z jego pasa startowego. W 1969 roku kierownikiem oddziału PLL LOT w Koszalinie został Zenon Szamszur. Port się rozwijał, przybywało pasażerów i tym samym pracowników. Kierownikiem technicznym obsługi samolotów został w roku 1969 Władysław Błażejewski. W tym roku rozpoczął się remont pasa startowego, który trwał do września 1970 roku. Port zaczął znowu obsługiwać loty od 01.10.1970r. Załogi samolotów rano przed odlotem do Warszawy (po przenocowaniu w Koszalinie po wieczornym przylocie) badał lekarz z jednostki wojskowej. Samoloty wieczorem były obsłużone technicznie i zabezpieczone czekały do rana do odlotu o 07:30.

W roku 1970 kierownikiem Oddziału PLL LOT w Koszalinie został Władysław Nowicki (po tym jak wyslano Zenona Szamszura na placówkę PLL LOT do Zurichu. Po powrocie objął kierownictwo placówki PLL LOT w Słupsku), który pełnił tą funkcję do likwidacji PLL LOT Koszalin.

Na lotnisku dzialalo kilka firm. LOT "mial" samoloty, sekcję odpraw pasażerów, mechaników, magazyniera paliw (p.Klaus). Była też jednostka Straży Pożarnej, która stacjonowała na drugiej "stojance", a wyposażona była w bardzo nowoczesny samochód tzw. BARAKUDĘ. Portem zawiadywał Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. Dyrekcja tegoż jak i LOT-u mieściła się w oczywiście Warszawie. ZRLiLK zapewniał koordynację lotów, kontrolera ruchu lotniczego dla lotów cywilnych (wieża), utrzymanie pasa startowego i drogi kołowania w gotowości i całej infrastruktury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ze Słupska miał na lotnisku oddział, który przygotowywał komunikaty meteo dla lotów cywilnych. Bezpieczeństwo zapewniał Komisariat Milicji obsługiwany przez Komendę Miejską w Koszalinie. Milicjantów co jakiś czas szkolił sam Jerzy Dziewulski, późniejszy parlamentarzysta SLD, a wtedy znany na całą Polskę (również z serialu "07 zgłoś się") dowódca jednostki antyterrorystycznej na lotnisku Okęcie w Warszawie. Stan osobowy komisariatu był w ilości 10-12 osób. Pracownicy to m.in. sierż.szt. Józef Białogłowy, sierż. Julita Stopa, sierż. Marian Serafin, plut. Kazimierz Pawliszyn. Komendantem był p. Nowe a kierownikiem komisariatu por. Sławomir Pikuła. Komisariat milicji pracował w godzinach 06:00 - 21:00 w systemie dwuzmianowym.

W roku 1957 odbyło się w sumie 331 lotów w których obsłużono 5105 pasażerów. W 1958 tylko 154 loty i 1493 pasażerów. Po wznowieniu lotów w 1965 następował przyrost do nawet 2430 lotów i obsłudze 102567 pasażerów (1973). Największe obciążenie lotniska było oczywiście w miesiącach letnich. 35 tys. pasażerów, to "przerób" lotniska w 1975 roku. W samym lipcu 1976r. z portu lotniczego odleciało 15 tys. pasażerów, a przez rok - 40,6 tys. W całym 1979 roku przez lotnisko przewinęło się 85853 pasażerów, a w latach 1986-1991 średnio 50-55 tys. pasażerów. To właśnie dlatego Minister Komunikacji wydał decyzję w roku 1988 o budowie nowego dworca pasażerskiego. Prace budowlane rozpoczęły się w 1989r. Położono fundamenty pod dwa budynki oraz pod kotłownię i komin. Rozpoczęto również budowę trafostacji. Zmiany ustrojowe i gospodarcze Polski w 1990 roku wstrzymały budowę nowego portu lotniczego.

30 listopada 1991r. oficjalnie wstrzymano wszystkie loty pasażerskie i rozpoczęto rozbiórkę terminala. Po latach i po późniejszej likwidacji jednostki i lotniska wojskowego, Rada Miejska w Koszalinie Uchwałą Nr XXI/330/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. wyraziła poparcie dla ponownego uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim. Dosyć głośno zrobiło się w prasie i telewizji o reaktywacji lotniska i portu cywilnego. Niestety w 2013r. po kilku decyzjach i opiniach zrezygnowano z tego pomysłu.

Pracownicy PLL "LOT"
Kierownicy zmian: Katarzyna Chorzewska-Zielezinska, Janina Szymańska
Sarsze dyżurne obsługi przewozowej: Bożena Kępa, Anna Świnoga
Mechanicy lotniczy: Ryszard Jocek, Milan Mejer, Józef Świnoga, Zdzisław Suski, Zbigniew Brzeski, Marian Nieroda
Magazynier paliw: Stanisław Klaus
Bagażowi: Ryszard Abramczyk, Benon Cieślak...
Kierowcy: Jerzy Michalski, Edward Zięcina
Pracownik porządkowy samolotów: Zofia Nowakowska

Pracownicy Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych
Pracownicy: Bogdan Dec, Maria Ciszek, Czesława Misiewicz, Elżbieta Małecka, Elżbieta Jagiełło
Wieża kontrolna: Zygmunt Wojciechowski

Pracownicy Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego (PIHM późniejszy IMiGW)
Meteo: Ryszard Wawryk - Kierownik, Anna Lubniewska - Kierownik
Meteorolodzy: Krystyna Szulejewska, Barbara Wierzchowska-Filipiak, Irena Zajkowska, Stanisław Zajcewicz, Janusz Sałek, Roman Kłosowski


Pracownicy biura PLL LOT w Koszalinie
Kierownicy oddziału: Władysław Nowicki, Władysław Błażejewski
Pracownicy: Elżbieta Szwenk, Ewa Baracz, Jolanta Smentek, Jadwiga Przybyłowska

Widok na port lotniczy od strony dojazdu do głównego wejścia - rok 1972 - fot. nadesłał Edward Zięcina Wejście główne do terminala, gdzie odbywała się odprawa pasażerów - 1972 - fot. nadesłał Edward Zięcina Widok portu od strony stojanki obsługi samolotów - druga część portu, gdzie znajdowała się sala oczekujących pasażerów na odlot już po odprawie - lata 70-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Fragment wnętrza pomieszczenia odprawy kontrolnej pasażerów - w głębi widok przejścia przez kabinę wykrywacza metali - do sali oczekiwania na odlot - lata 70-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Fragment wnętrza pomieszczenia odprawy kontrolnej pasażerów - w głębi widok przejścia przez kabinę wykrywacza metali - do sali oczekiwania na odlot - lata 70-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Sala oczekiwań po odprawie kontrolnej - lata 70-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Sala oczekiwań po odprawie kontrolnej - lata 70-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Zebranie partyjne w sali Portu Lotniczego w 1975 roku - przemówienie płk. Jerzego Szymańskiego - fot. nadesłał Edward Zięcina Zebranie partyjne w sali Portu Lotniczego w 1975 roku - przemówienie sekretarza Stanisława Klausa - fot. nadesłał Edward Zięcina Zebranie partyjne w sali Portu Lotniczego w 1975 roku - przemówienie Naczelnika Portu Lotniczego Zdzisława Kościukiewicza - fot. nadesłał Edward Zięcina Zebranie partyjne w sali Portu Lotniczego w 1975 roku - wręczanie legitymacji nowym członkom przez sekretarza Stanisława Klausa - fot. nadesłał Edward Zięcina Zebranie partyjne w sali Portu Lotniczego w 1975 roku - wręczanie legitymacji nowym członkom przez sekretarza Stanisława Klausa - fot. nadesłał Edward Zięcina Zebranie partyjne w sali Portu Lotniczego w 1975 roku - w przerwie przygrywa zespół muzyczno-wokalny (na perkusji gra p. Zboralski) - fot. nadesłał Edward Zięcina 8 grudnia 1978r. Odlot żołnierzy na misję pokojową ONZ na Wzgórza Golan - na zdjęciach od lewej: Gen. Sztabu Generalnego, płk. Zbigniew Szymański, kapral Krzysztof Turski i jego rodzice - fot. nadesłał Edward Zięcina Czerwiec 1970r. powrót Krzysztofa Turskiego z misji pokojowej ONZ - powitanie przez rodzinę - fot. nadesłał Edward Zięcina Obsługa samolotu pasażerskiego IŁ-18 - czerwiec 1978r. - fot. nadesłał Edward Zięcina Obsługa samolotu pasażerskiego IŁ-18 - czerwiec 1978r. - fot. nadesłał Edward Zięcina Pracownicy obsługujący samolot IŁ-18: Kimak Paweł, Cieślak Benek, Zięcina Edward - fot. nadesłał Edward Zięcina Podstawianie schodków do samolotu - lata 70-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Tankowanie samolotu IŁ-18 cysterną MAZ - koniec lat 70-tych - fot. nadesłał Edward Zięcina Wprowadzanie pasażerów na pokład samolotu - lata 70-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Uruchamianie silników samolotu przez agregat APA - początek lat 80-tych - fot. nadesłał Edward Zięcina Pracownicy PLL LOT przy tankowaniu samolotu IŁ-18 cysterną MAZ: Zięcina Edward, Jocek Ryszard i Cieślak Benek - fot. nadesłał Edward Zięcina Tankowanie samolotu autocysterną Jelcz 315: Jerzy Michalski - fot. nadesłał Edward Zięcina Przy obsłudze samolotu mechanicy: Jocek Ryszard, Suski Zdzisław - fot. nadesłał Edward Zięcina Przy obsłudze samolotu mechanik Suski Zdzisław - fot. nadesłał Edward Zięcina Pracownicy Portu: Olak Zdzisław, Michalski Jerzy Suski Zdzisław, Popiel Józef, Koperski Waldemar
Kępisty Jerzy, Żurawski Stanisław i kapitan samolotu - fot. nadesłał Edward Zięcina Pracownicy Portu: Olak Zdzisław, Michalski Jerzy, Suski Zdzisław, Popiel Józef, Koperski Waldemar Kępisty Jerzy, Żurawski Stanisław i kapitan samolotu - fot. nadesłał Edward Zięcina Pracownice biura LOT w Koszalinie: Ela Szwenk, Ewa Baracz - fot. nadesłał Edward Zięcina Sylwester 1985 pracowników PLL LOT - fot. nadesłał Edward Zięcina Sylwester 1985 pracowników PLL LOT - fot. nadesłał Edward Zięcina Wycieczka pracowników PLL LOT na grzybobranie - okolice Pieniężnicy 1985r. - fot. nadesłał Edward Zięcina Wycieczka pracowników PLL LOT na grzybobranie - okolice Pieniężnicy 1985r. - fot. nadesłał Edward Zięcina Piknik pracowników PLL LOT na polanie OHP - lata 80-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Piknik pracowników PLL LOT na polanie OHP - lata 80-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Piknik pracowników PLL LOT na polanie OHP - lata 80-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Piknik rodzin pracowników PLL LOT z okazji Dnia Dziecka - lata 80-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Piknik rodzin pracowników PLL LOT z okazji Dnia Dziecka - lata 80-te - paczki wręcza Bożena Kępa - fot. nadesłał Edward Zięcina Piknik na Kozdrówce z pieczeniem kiełbasek i zespołem muzycznym - lata 80-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Piknik na Kozdrówce z pieczeniem kiełbasek i zespołem muzycznym - lata 80-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Piknik na Kozdrówce z pieczeniem kiełbasek i zespołem muzycznym - lata 80-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Piknik na Kozdrówce z pieczeniem kiełbasek i zespołem muzycznym - lata 80-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Piknik na Kozdrówce z pieczeniem kiełbasek i zespołem muzycznym - lata 80-te - fot. nadesłał Edward Zięcina 1986r. - Mikołaj - dzieci pracowników PLL LOT - fot. nadesłał Edward Zięcina 1986r. - Mikołaj - dzieci pracowników PLL LOT bawią się przy muzyce zespołu - fot. nadesłał Edward Zięcina 1986r. - Mikołaj - dzieci pracowników PLL LOT - fot. nadesłał Edward Zięcina 1986r. - Mikołaj - dzieci pracowników PLL LOT - fot. nadesłał Edward Zięcina 1986r. - Mikołaj - przygrywa zespół Edward Zięcina z synem Piotrem - fot. nadesłał Edward Zięcina Samolot pasażerski AN-24 - lata 70-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Pracownicy PLL LOT: Szymańska Janina, Michalski Jerzy, Mejer Milan, Jocek Ryszard, Nowaczkowska Zofia - lata 70-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Pracownicy PLL LOT: Szymańska Janina, Michalski Jerzy, Mejer Milan, Jocek Ryszard, Nowaczkowska Zofia - lata 70-te - fot. nadesłał Edward Zięcina Władysław Nowicki - Kierownik PLL LOT Koszalin - fot. nadesłał Edward Zięcina Władysław Nowicki - Kierownik PLL LOT Koszalin - fot. nadesłał Edward Zięcina Władysław Błażejewski - Z-ca Kierownika PLL LOT Koszalin - fot. nadesłał Edward Zięcina Pracownicy PLL LOT 1988r. (biuro w Koszalinie przy ul. Świerczewskiego, obecnie Dworcowa):
Jolanta Smentek, Jadwiga Przybyłowska, Władysław Nowicki) - fot. nadesłał Edward Zięcina Dzień Kobiet 1985 - fot. nadesłał Edward Zięcina Dzień Kobiet 1985 - fot. nadesłał Edward Zięcina Dzień Kobiet 1985 - fot. nadesłał Edward Zięcina Mikołaj dla dzieci pracowników LOTu rok 1986 - fot. nadesłał Edward Zięcina Mikołaj dla dzieci pracowników LOTu rok 1986 - fot. nadesłał Edward Zięcina Mikołaj dla dzieci pracowników LOTu rok 1986 - fot. nadesłał Edward Zięcina pracownicy PLL LOT 1986 - fot. nadesłał Edward Zięcina Pracownicy PLL LOT 1987: Jadwiga Przybyłowska, Janina Szymańska, Władysław Nowicki - fot. nadesłał Edward Zięcina Pracownicy PLL LOT 1988: biuro w Koszalinie, Elżbieta Szwenk, Ewa Baracz, Jadwiga Przybyłowska, Elżbieta Syrek, Elzbieta Zart, Jolanta Smentek - fot. nadesłał Edward Zięcina Mapka połączeń lotniczych - fot. nadesłał Andrzej Klimecki Broszura LOT-u - fot. nadesłał Andrzej Klimecki Andrzej Klimecki z kolegą z Służby Ochrony Lotniska(Mietek Tomczyk z Pobądzia) - fot. nadesłał Andrzej Klimecki z żołnierzem odlatującym na misję - fot. nadesłał Andrzej Klimecki cała zmiana strażaków i kolega z SOL - fot. nadesłał Andrzej Klimecki sala odlotowa w Porcie Lotniczym - fot. nadesłał Andrzej Klimecki AN-24 na stojance podczas nocowania - fot. nadesłał Andrzej Klimecki przylot radzieckiego generała - fot. nadesłał Andrzej Klimecki pracownicy ZRLiLK (Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych) na pogrzebie zamordowanego podczas dożynek na Starym Rosnowie - kontrolera lotów (Hemerlinga) - fot. nadesłał Andrzej Klimecki pracownicy ZRLiLK (Zarząd Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych) na pogrzebie zamordowanego podczas dożynek na Starym Rosnowie - kontrolera lotów (Hemerlinga) - fot. nadesłał Andrzej Klimecki karta wstępu na pokład samolotu PLL LOT - fot. nadesłał Andrzej Klimecki Głos Koszaliński 12.06.1958r. - fot. Robur Głos Koszaliński 06.04.1966r. - fot. Robur
Głos Koszaliński 27.07.1966r. - fot. Robur Głos Koszaliński 28.07.1967r. - fot. Robur Głos Koszaliński 23.05.1968r. - fot. Robur Głos Koszaliński 23.04.1972r. - fot. Robur Głos Koszaliński 29.03.1974r. - fot. Robur Głos Pomorza 14.07.1975r. - fot. Robur Głos Pomorza 22.05.1976r. - fot. Robur Głos Pomorza 08.07.1976r. - fot. Robur Głos Pomorza 13.08.1976r. - fot. Robur Głos Pomorza 11.01.1977r. - fot. Robur Głos Pomorza 1-2 wrzesień 1979r. - fot. Robur Koperta z pieczątką Oddziału Koszalińskiego wydaną z okazji 40-Lecia PLL LOT - 13.01.1969r. - archiwum Robura Bilet z lotu Koszalin-Warszawa z 1989r. - nadesłał Rafał Jabłoński Koperta z pieczątką Oddziału Koszalińskiego wydaną z okazji 40-Lecia PLL LOT - 13.01.1969r. - archiwum Robura Artykuł z Głosu Koszalińskiego - listopad 1958. Fot. Robur Artykuł z Głosu Koszalińskiego - 1966. Fot. Robur Przylot i powitanie Jana Pawła II na lotnisku w Zegrzu Pomorskim 01.06.1991r. - fot. autor nieznany Wywieszka bagażowa z portu lotniczego w Zegrzu Pomorskim z lat 70-tych - fot. dzięki uprzejmości www.facebook.com/LotniskoZegrzePomorskie Okolicznościowy stempel pocztowy wydany z okazji otwarcia połączenia lotniczego Warszawa-Koszalin-Warszawa z 16.06.1965r. - fot. archiwum Robura Koperta z pieczątką Oddziału Koszalińskiego wydaną z okazji 40-Lecia PLL LOT - 13.01.1969r. - archiwum Robura Bilet z lotu Koszalin-Warszawa z 20.06.1971r. - fot. dzięki uprzejmości Gopher'a Okolicznościowy stempel pocztowy wydany z okazji 50-lecia PLL LOT przez oddział koszaliński z 02.01.1979r. - fot. archiwum Robura Legitymacja odznaki Zasłużony Pracownik PLL LOT III Stopnia z jednym diamentem - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Odznaka Zasłużony Pracownik PLL LOT III Stopnia z jednym diamentem Uprawnienie upoważniające do samodzielnego sporządzania dokumentów wyważania i załadowania samolotów - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Uprawnienie upoważniające do samodzielnego sporządzania dokumentów wyważania i załadowania samolotów - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Pochwała z up. Dyrektora ds. Eksploatacji Kierownika Wydziału Przewozów Krajowych - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Zaświadczenie Kierownika Oddziału PLL LOT w Koszalinie wydane dzień po ogłoszeniu Stanu Wojennego - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Zaświadczenie Kierownika Oddziału PLL LOT w Koszalinie z okresu Stanu Wojennego - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Wizytówka służbowa - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Pieczątka służbowa - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Znaczek służbowy - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Pani Katarzyna w ubraniu służbowym w 1971 roku - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Kasa PLL LOT w Koszalinie 1970r. - na zdjęciu Pani Katarzyna z pasażerką - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Sekcja odpraw samolotów - przy telefonie Kierownik zmiany Pani Katarzyna a obok Pani Bożena Kępa St. dyżurna obsługi przewozowej - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Sekcja odpraw samolotów - Kierownik zmiany Pani Katarzyna a obok Pani Krystyna Szulejewska - meteorolog oraz Naczelnik Portu Pan Ryszard Szybiński - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Sala przedodlotów - Kierownik zmiany Pani Katarzyna a obok Pani Krystyna Szulejewska - meteorolog - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Samolot TU-154 przed odlotem z wojskiem do Libii - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Samolot AN-124 100 RUSŁAN na lotnisku w Zegrzu Pomorskim 17.06.1999r. - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Samolot AN-124 100 RUSŁAN na lotnisku w Zegrzu Pomorskim 17.06.1999r. - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Samolot AN-124 100 RUSŁAN na lotnisku w Zegrzu Pomorskim 17.06.1999r. - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Samolot AN-124 100 RUSŁAN na lotnisku w Zegrzu Pomorskim 17.06.1999r. - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Samolot AN-124 100 RUSŁAN na lotnisku w Zegrzu Pomorskim 17.06.1999r. - fot. domowe archiwum Pani Katarzyny Zielezińskiej Bilet lotniczy i kwit bagażowy z 1962 roku - fot. z archiwum Robura Znaczek LOT który nosili pracownicy w klapach ubrań służbowych - rys. RoburGłos Pomorza 24.09.1981r. - fot. Robur Głos Pomorza 24.09.1981r. - fot. Robur Głos Koszaliński 14.08.1967r. fot. Robur Głos Koszaliński 29.04.1975r. fot. Robur Głos Koszaliński 12.08.1973r. fot. Robur Biuro PLL LOT w Koszalinie przy ul. Świerczewskiego 11/15 - fot. Krzysztof Sokolów Rozkład lotów na liniach krajowych z roku 74-75 przed oddziałem PLL LOT w Koszalinie  1972r. - fot. z archiwum Sławomira Pankowskiego Komisariat Policji w Porcie Lotniczym rok 1990. Od lewej stoją: sierż.szt. Józef Białogłowy,  sierż. Julita Stopa, sierż. Marian Serafin, plut. Kazimierz Pawliszyn oraz por. Sławomir Pikuła - fot. nadesłał Sławomir Pikuła Spotkanie Noworoczne ZRLiLK z Naczelnikiem portu Kazimierzem Grochowskim oraz dowództwem jednostki - lata 80-te - fot. nadesłał Matthew Moynihan koperta pocztowa LOT-u z pieczątką oddziału w Koszalinie z okazji 40-lecia z 13.01.1969r. - archiwum Robura koperta pocztowa LOT-u z pieczątką oddziału w Koszalinie z okazji 40-lecia z 14.01.1969r. - archiwum Robura kartka pocztowa LOT-u z pieczątką oddziału w Koszalinie z okazji 50-lecia z 02.01.1979r. - archiwum Robura Reklama PLL LOT z 1971 roku - fot. Facebook Bilet autobusowy z roku 1967 na przejazd jednorazowy z miasta na lotnisko lub odwrotnie - fot. Allegro pamiątki po porcie lotniczym w Zegrzu Pomorskim znalezione podczas wyprowadzki aeroklubu w 2020 roku - foto pochodzi z profilu Facebookowego Lotnisko Zegrze Pomorskie Odznaka Zasłużony Pracownik PLL LOT II Stopnia z dwoma diamentami - fot. Allegro Odznaka Zasłużony Pracownik PLL LOT I Stopnia z trzema diamentami - fot. Allegro


W galerii wykorzystano m.in. zdjęcia z archiwum Pana Edwarda Zięciny i Pana Andrzeja Klimeckiego - serdeczne podziękowania!! Podziękowania również dla Pani Katarzyny Chorzewskiej-Zielezińskiej za zdjęcia, nowe informacje i fakty, oraz dla Pana Ryszarda Wawryka. Część informacji zaczerpnięto z książki "Polski Transport Lotniczy 1918-1978" autorstwa Mieczysława Mikulskiego i Andrzeja Glass.

Zapraszamy na tematyczną stronę lotniska w Zegrzu Pomorskim na portalu Facebook

galeria 1  2  3  4  Morsy  Św.Patryk  Sprzątanie  KS Rossa  Zawody  Festyn  Remont dachu  Dni Karpiowe  Blok-widmo  Kamerka  Zawody'06  Okna'06  Przycinka'07  Karaoke'07  Zawody'07  01.05.07  Piknik'07  Karaoke 07.2007    Piknik sierpień'07  Andrzejki'07  Dzień Kobiet'08  Pożar'08  Piknik lipiec'08  15-lat Gospody    2 elt'08  Cyrk'08  Festyn'08  cd.2 elt'08  Kolejka'08  Spod Strzechy'08  Sylwester'08  Ślubowanie OSP  Piknik'09  Spod Strzechy'09  WOSP'10  Dzień Kobiet'10  Krępa  Turniej  Spod Strzechy'11  Dzień Dziecka'11  Siemionalia'11  Drwale'11  Płetwonurkowie  Siatkówka'11  Strongman'11  Integracja'11  Dożynki  11.11  Jasełka  WOSP'12  Spod Strzechy'12  Dzień Kobiet'12  majówka'12  Polska-Czechy'12  Michałek'12  50-lecie  bieg'13  Amelka  Zawody 01.09.13  Zawody 08.09.13  Ugotowani  11.11.13  Mikołaj '13  Leśnik  Spławikowe  Koniec sezonu  Ciuchcia  Młyn Niedalino  Elektrownia Niedalino  Powódź  Etnografia  Bursztynowy Pałac  Pałac Manowo  Pocztówki  Port  Latarnia  Agregat  Pałac Bonin